Přeskočit na hlavní obsah

Cílený

výnos 10 %+

České a slovenské

nemovitosti

Držení akcií po dobu 3 let

0% daň z příjmu FO

Smart strategie

minimalizace rizika

Regulováno

Česká národní banka


 

Události

Webináře a eventy 

9. 12. od 17:00 | Webinář s Crowdberry | Představení nové realitní investiční příležitosti 

Zveme Vás na webinář, který budeme věnovat realitním trendům dneška a jak na nich vydělat. Které sektory jsou díky nárůstu e-commerce nebo hybridnímu způsobu práce na vzestupu nebo které naopak boj s pandemií a jejími následky prohrávají? Co s tím má společného nárůst inflace a dramatický vzestup cen stavebních materiálů? Jak trh ovlivňují pomalé povolovací procesy? A jak díky správným informacím můžete v podobných situacích zhodnotit kapitál? 

Buďte u toho a nenechte si ujít příležitost nechat své peníze vydělávat.

 Registrovat se

CB Property Investors je fond kvalifikovaných investorů, který reguluje a dozoruje Česká národní banka (ČNB). Naším posláním je zabezpečovat investorům nadstandardní výnos prostřednictvím investic do podhodnocených nemovitostí s příležitostí zvýšení jejich hodnoty.


CB Property Investors je součástí Crowdberry, vedoucí česko-slovenské investiční platformy poskytující investice do firem a nemovitostí. Crowdberry od svého založení v roce 2015 prostřednictvím své online platformy a dceřiné společnosti CB Investment Management úspěšně uzavřelo a spravuje investice v celkové hodnotě více než 50 milionů euro. Firma uzavřela 34 investičních transakcí a více než 850 smluv s investory v segmentu start-upů, malých a středních podniků a nemovitostí.

Proč investovat s fondem CB Property Investors

Vytváření hodnoty

Někteří lidé se vyhýbají investicím do nemovitostí, které pro ně představují výzvu, a u kterých je pro úspěch absolutně zásadní know-how a vize; jinak řečeno vyžadují tvrdou práci a musíte si být jistí, že víte, co děláte. A právě tady vidí CB Property Investors příležitost. K tomu, abyste mohli tuto strategii uplatnit, musíte být schopni najít a rozpoznat příležitosti, rozumět trendům na trhu a realizovat obchodní plán. 

Výběr nemovitosti

 

Analýza a vhodný byznys plán

Due diligence

Financování

Nárůst příjmu z pronájmu

 

Realizace podnikatelského záměru

Marketing za účelem pronajmutí prázdných prostor

Zlepšení správy nemovitostí pro nájemce 

Prodloužení nájemních smluv současných nájemců 

Tvořivý přístup

 

Modernizace budovy 

Zvýšení užitkové plochy 

Adaptace budovy na jiný účel 

Zvýšení příjmu z pronájmu 

Výstavba

 

Partnerství se zkušenými partnery

Užitek z partnerova know-how 

Výhoda v podobě vyšších zisků 

Sektory

Usilujeme o to, abychom měli sektorově vyvážené portfolio. To nám umožňuje snižovat riziko a zároveň využívat příležitosti, které mohou přinášet požadovanou návratnost z investice. Nemovitost chrání investory před negativními dopady inflace.

•    Bydlení
•    Logistika / lehký průmysl
•    Retail parky
•    Kanceláře
•    Smíšené využití

Tým Crowdberry

V čele našeho týmu stojí osvědčení odborníci na nemovitosti, kteří za sebou mají prokazatelné úspěchy a několik let zkušeností z provozní stránky v oblasti investic do nemovitostí, stejně jako v oblasti asset managementu a developmentu. 

 

Díky širším investičním aktivitám Crowdberry v segmentu malých a středních podniků a start-upů můžeme při analýze příležitostí čerpat z obchodních znalostí napříč různými odvětvími. Uživatel (nájemce) nemovitostí je totiž v konečném výsledku ten, kdo vytváří příslušnou hodnotu. 

Přístup Crowdberry

Investorům, kteří chtějí investovat přímo do nemovitých aktiv, šetříme nepříjemnou práci a náklady. Zároveň jim poskytujeme přístup k vlastnictví nemovitostí, které by pro ně jinak možná nebyly dostupné.

 

V Crowdberry si vážíme otevřenosti a v tomto ohledu platí, že "co řekneme, to uděláme". Poskytujeme investorům pravidelné, aktuální přehledy o fondu, informační bulletiny, webináře a informace o trendech na trhu& – to je základem našeho přístupu k investorům.

Tým

Omar Sattar

Managing Director

Omar má více než 26 let praxe v oblasti nemovitostí. Je autorizovaným odhadcem zaregistrovaným u Královského institutu autorizovaných odhadců (MRICS) a získal titul bakalář věd (BHons) v oboru Land Economics na University of the West of Scotland.

Pracoval po celém regionu střední a východní Evropy jako zkušený expert v oblastech nemovitostí a private equity. Zastával roli  ředitele pro střední a východní Evropu ve společnosti Avestus Capital Partners, která je evropským lídrem na poli realitních investic a asset managementu. Podílel se na investičních transakcích v hodnotě přes 2 miliardy €.

V současné době působí jako non-executive Director ve společnosti CPI PG, která je největší společností v oblasti nemovitostí v regionu střední a východní Evropy s aktivy v hodnotě přes 11 miliard €.

V minulosti zastával i další řídící role, např. vykonával funkci výkonného ředitele společností Colliers International a DTZ Czech Republic či ředitele pro správu majetku ve společnosti Orco Property Group.

Peter Bečár

Partner

Peter působil jako ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti P3 Logistics Parks, která je předním evropským developerem logistických a průmyslových nemovitostí. 

 

Podílel se na růstu portfolia společnosti v regionu CEE na 1,8 milionu m2 a v průběhu 10 let také na zvýšení hodnoty majetku společnosti P3 z 250 milionů USD na 2,5 miliardy USD. 

Peter byl jmenován do funkce Senior Advisor v přední globální soukromé investiční firmě TPG Real Estate. Založil své vlastní firmy v oboru IT a je mentorem StartupYard, podnikatelského akcelerátoru pro start-upy ve střední a východní Evropě. Je spoluinvestorem a členem představenstva vícero společností.

Martin Pleva

Investiční manažer

Martin má 18 let praxe ve finančním sektoru se zaměřením na financování nemovitostí. Působil jako vedoucí divize pronájmu nemovitostí UniCredit Bank na Slovensku, která má ve svém oboru vedoucí postavení na trhu.

Ve skupině Erste Group byl ředitelem prodeje a měl na starosti financovací aktivity společnosti Erste Group Immorent Slovakia. Jako člen týmu pro řízení rizik ve skupině Erste Group ve Vídni se věnoval financování nemovitostí ve střední a východní Evropě.

V roce 2013 si založil vlastní poradenskou firmu, která se věnuje financování nemovitostí a malých a středních podniků.

Samuel Frankl

Investiční manažeř

Samuel má více než  6 let praxe v různých oborech od investic do nemovitostí, oceňování korporací až po poradenství v oblasti managementu.

Působil jako konzultant pro transformační a strategické projekty v rámci společnosti innogy a spoluzakládal online investiční platformu se zaměřením na dluhové financování nemovitostí. Ve společnosti EY pracoval jako konzultant v týmu, který měl na starosti oceňování firem a přípravu finančních modelů.

Samuel získal titul magistra v oboru finanční ekonomie na Erasmus University Rotterdam a titul bakaláře v oboru ekonomie na Royal Holloway, University of London.

Daniel Gašpar

Partner

Daniel má na starosti řízení, strategii a business development Crowdberry. Zaměřuje se také na investice do růstového kapitálu malých a středních podniků.

V oboru akvizičního poradenství a investičního bankovnictví má více než 15 let zkušeností.

V minulosti pracoval v NIBC Bank v Německu, v oddělení korporátních financí ve firmě Kaufman Bros LLP v New Yorku, ve společnosti Daimler AG ve Stuttgartu a ve společnosti BASF AG v Ludwigshafenu.

Výhoda partnerství

Spolupracujeme s realitními hráči z oblasti developmentu, kteří sdílí naše hodnoty otevřenosti, férovosti a sdíleného úspěchu. Než s někým navážeme spolupráci, vždy provádíme due diligence. Prověřujeme spolehlivost a historii protistrany. Obchodní vztahy navazujeme až poté, co partner přijme konkrétní pravidla firemního řízení, která zajišťují ochranu zájmů našich investorů.

Přístup k realitním projektům, síti kontaktů a znalostem podobně smýšlejících partnerů přináší různé výhody pro všechny strany. Příkladem může být širší nabídka potenciálních investičních příležitostí pro naše investory a partnery.

Díky navazovaným partnerstvím můžeme sdílet zkušenosti, těžit z know-how odborníků a technických schopností ostatních, kteří prokazatelně dosáhli úspěchu ve svém sektoru.

Správce fondu Winstor

Winstor investiční společnost a.s. spravuje fondy kvalifikovaných investorů, jež zahrnují širokou škálu kategorií aktiv. Díky rozsáhlým znalostem a mnohaletým zkušenostem nejen na finančním trhu se společnosti Winstor daří nacházet mimořádné investiční příležitosti.

Karolína Klapalová

Karolína je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze. V roce 2011 začala pracovat jako projektová manažerka pro realitního developera Chenen, kde získala široký záběr zkušeností z oblasti developmentu projektů, property managementu a správy real estate fondů kvalifikovaných investorů. K týmu Winstor se připojila v prosinci 2019 jako portfolio manažerka zodpovědná za správu realitních fondů. Od května 2020 je také členkou představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovídajícího za správu real estate fondů.

Investice do podfondu CB Property Investors jsou dostupné soukromým fyzickým osobám a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené v § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Minimální investice činí ekvivalent 1 milionu Kč, pokud budou splněny podmínky stanovené českými zákony.

Winstor investiční společnost a.s. upozorňuje investory, že hodnota investice ve fondu může klesnout či vzrůst a že výnos z původně investované částky není zaručený. Historické výsledky fondu nezaručují stejné nebo lepší výsledky v budoucnu. Investice do fondu má za účel dosáhnout dlouhodobé návratnosti, a proto není vhodná pro krátkodobou spekulaci. Zejména by měli potenciální investoři zvážit konkrétní rizika, která mohou vzniknout z investičních cílů fondu, jež jsou stanoveny ve statutu fondu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu a také v poplatcích a nákladech fondu.

ČNB

Dozorový orgán

ČSOB

Depozitářská banka

BDO

Auditor fondu

Jak investovat

Referenční projekty Crowdberry

Ružinov Bratislava

  • Výstavba obytného objektu

Dúbravská oáza

  • Domov pre seniorov

CB Property Investors je součástí investiční platformy Crowdberry, která propojuje společnosti se soukromými investory. Crowdberry umožňuje investorům spoluvlastnit české a slovenské společnosti a nemovitosti.

Více o Crowdberry