Přeskočit na hlavní obsah

Cílený výnos

10 %+ p. a.

0% daň z příjmu FO

po 3 letech

Třída akcií

CZK i EUR

Regulováno

ČNB

Vývoj hodnoty akcií CB Property Investors

Výkonnost:

15,74 % p.a.

Výkonnost:

21,83 % p.a.

Naši partneři


  • Díky pečlivému výběru nemovitostí z různých segmentů snižujeme rizika, a zároveň cílíme na nadprůměrný výnos.
  • Portfolio fondu skládáme z nemovitostí z různých sektorů, u kterých předpokládáme významné zvýšení jejich hodnoty.
  • Jsme fond kvalifikovaných investorů, který dozoruje a reguluje ČNB. 
Vstupní investice do fondu činí 1 000 000 Kč nebo 42 000 €.

Proč investovat s CB Property Investors

Investiční strategie

Investice do určitých typů nemovitostí představují výzvu, pro kterou je k úspěchu zásadní know-how a správná vize.
 

Díky našim zkušenostem rozpoznáváme příležitosti, rozumíme trendům na trhu přinášíme investiční příležitosti, u kterých můžeme zvyšovat jejich hodnotu. Investujeme také do developmentu. Díky detailní analýze a přípravě business plánu pak můžeme cílit na výnosy přesahující tržní standard.

 

 

•    Modernizace budovy
•    Zvýšení užitkové plochy
•    Transformace budovy na jiný účel
•    Růst příjmů z provozu nebo pronájmu

 

 

Smíšené portfolio

Usilujeme o to, abychom měli sektorově diverzifikované portfolio. To nám umožňuje snižovat riziko a zároveň vybírat příležitosti, které mohou přinášet požadovanou návratnost z investice.


Vyvážené portfolio nemovitostí tak chrání investory před negativními dopady inflace.

 

 


•    Logistika a lehký průmysl
•    Retail parky
•    Bydlení
•    Smíšené využití

Zkušený tým

Náš tým tvoří profesionálové s letitými zkušenostmi s investicemi do nemovitostí, ale také v oblasti asset managementu a developmentu. Fond je součástí skupiny Crowdberry a může proto čerpat know-how z dalších odvětví. Díky tomu jsme schopní sledovat širší makroekonomické trendy, stejně jako regionální detaily, a optimalizovat na jejich základě strategii fondu.

 

 

•    Profesionálové z různých oborů
•    Zkušenosti z domácího trhu i ze zahraničí
•    Multioborové know-how
•    Širší investiční ekosystém

Práce se smíšeným portfoliem z různých segmentů v rámci Česka a Slovenské republiky umožňuje snižovat riziko a maximalizovat výnos. Zaměřujeme se na nemovitosti v pozdní fázi developmentu nebo v přechodné fázi investičního cyklu, což vytváří unikátní příležitosti pro zvyšování hodnoty.

 

Investoři fondu se tak podílejí přímo na výnosu ze zhodnocení nemovitostí před jejich prodejem.

 

Aktivním řízením rizik cílíme na výnos nad 10 % p. a. po dobu držení investice v horizontu 5 let. 

Vytváření investiční hodnoty nemovitostí

Jak probíhá investiční proces?

Referenční projekty Crowdberry

Logistický park Liberec

  • Logistická nemovitost

Zdravotnické zařízení Dobré časy

  • Domov pro seniory

Tým

Peter Bečár

Předseda dozorčí rady

peter.becar@crowdberry.eu
+420 723 400 123

Peter působil jako ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti P3 Logistic Parks, která je předním evropským developerem logistických a průmyslových nemovitostí.

Podílel se na růstu portfolia společnosti v regionu CEE na 1,8 milionu m2 a v průběhu 10 let také na zvýšení hodnoty majetku společnosti P3 z 250 milionů USD na 2,5 miliardy USD. 

Peter byl jmenován do funkce Senior Advisor v přední globální soukromé investiční firmě TPG Real Estate. Založil své vlastní firmy v oboru IT a je mentorem StartupYard, podnikatelského akcelerátoru pro start-upy ve střední a východní Evropě. Je spoluinvestorem a členem představenstva vícero společností.

Jan Rovný

Investment & Transactions

jan.rovny@crowdberry.eu
+420 774 405 894

Jan pracoval ve společnosti Urban Developers and Investors, kde měl na starosti investice a financování developerských projektů ve střední Evropě.

Ve společnosti Patria se podílel na několika prodejích a akvizicích firem v regionu CEE a byl zodpovědný za rozvoj skupiny Profireal Group v jihovýchodní Asii. Rovněž má za sebou v roli poradce dvě úspěšné IPO na Pražské burze.

Michal Navrátil

Asset Management & Development

Michal má zkušenosti napříč nemovitostními obory. V poradenské společnosti Knight Frank měl na starosti správu komerčních budov, během téměř 8 let ve společnosti P3 ze své pozice zajišťoval správu celého evropského portfolia průmyslových nemovitostí o velikosti přes 5 mil. m2.

Ve společnosti Fidurock se věnoval rezidenčním objektům od samotné akviziční fáze přes redevelopment až po uvádění na trh a do provozu. 

Viliam Perat

Business Development

Viliam má 15 let zkušeností v oblasti budovaní vztahů, managmentu a HR v Asii a Evropě. Žil a působil v Japonsku, kde pracoval jako recruitment konzultant v oblasti alternativních investic. Také pracoval v Indii, Čině a Indonésii, kde byl zodpovědný za rozvoj skupiny MBA Consult Group.   

Mezi jeho klienty patřily společnosti jako Home Credit, ERSTE Group KKR anebo Carlyle Group.

Investiční komise

Ivan Valent

Ivan má více než 20leté zkušenosti z realitního developmentu, bankovnictví a investic. Působil jako finanční ředitel skupiny HB Reavis kde později převzal vedení společnosti jako předseda představenstva a partner.

V roce 2010 spoluzakládal jednu z předních společností působících na slovenském developerském trhu Corwin kde působil také jako partner. Po úspěšném exitu společnosti v roce 2020 se věnuje soukromým investicím.

Karolína Klapalová

Karolína je absolventkou Fakulty stavební ČVUT v Praze. V roce 2011 začala pracovat jako projektová manažerka pro realitního developera Chenen, kde získala široký záběr zkušeností z oblasti developmentu projektů, property managementu a správy real estate fondů kvalifikovaných investorů.

K týmu Winstor se připojila v prosinci 2019 jako portfolio manažerka zodpovědná za správu realitních fondů. Od května 2020 je také členkou představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovídajícího za správu real estate fondů.

Martin Pleva

Martin má 18 let praxe ve finančním sektoru se zaměřením na financování nemovitostí. Působil jako vedoucí divize pronájmu nemovitostí UniCredit Bank na Slovensku.

Ve skupině Erste Group byl ředitelem prodeje a měl na starosti financovací aktivity společnosti Erste Group Immorent Slovakia. Jako člen týmu pro řízení rizik ve skupině Erste Group ve Vídni se věnoval financování nemovitostí ve střední a východní Evropě. V roce 2013 si založil vlastní poradenskou firmu, která se věnuje financování nemovitostí a malých a středních podniků.

Ferdinand Hlobil

Ferdinand pracuje v sektoru nemovitostí od roku 1993 a aktivní je zejména v regionu střední a východní Evropy. Má bohaté zkušenosti se středoevropským průmyslovým trhem a logistickým sektorem.

Mimo jiné působil téměř 20 let jako Partner a vedoucím sektoru průmyslových nemovitostí ve společnosti Cushman Wakefield. V současné době vyvíjí vlastní novou platformu se zaměřením na transakce s pozemky.

CB Property Investors je součástí investiční platformy Crowdberry, která propojuje společnosti se soukromými investory. Crowdberry umožňuje investorům spoluvlastnit české a slovenské společnosti a nemovitosti.

Od založení platforma Crowdberry získala více než 60 milionů eur základního kapitálu ve více než 45 transakcích, které byly nasazeny v celé řadě obchodních segmentů. Konečné hodnoty aktiv našich investic se odhadují na několikanásobek počátečního investovaného kapitálu.

Více o Crowdberry

Dohled a kontrola fondu CB Property Investors

Winstor

Správce fondu

ČNB

Dozorový orgán

ČSOB

Depozitářská banka

BDO

Auditor fondu

Fond podléhá dozoru České národní banky.

Winstor investiční společnost a.s. spravuje fondy kvalifikovaných investorů, jež zahrnují širokou škálu kategorií aktiv. Díky rozsáhlým znalostem a mnohaletým zkušenostem nejen na finančním trhu se společnosti Winstor daří nacházet mimořádné investiční příležitosti.

Kontrolu nad finančními operacemi provádí depozitářská banka fondu – ČSOB. CB Property Investors také podléhá pravidelnému auditu, který provádí společnost BDO.