Přeskočit na hlavní obsah

Díky naší investiční strategii založené na přidané hodnotě jsme za prvních 12 měsíců překonali plánovaný výnos 10 % a dosáhli na 13,9 %.  

Cílený výnos

10 %+ p. a.

0% daň z příjmu FO

po 3 letech

Třída akcií

CZK i EUR

Regulováno

ČNB


Nemovitostní fond CB Property Investors je fondem kvalifikovaných investorů, který dozoruje a reguluje Česká národní banka. Vstupní investice do fondu činí 1 000 000 Kč nebo 42 000 euro.

Díky pečlivému výběru nemovitostí z různých segmentů snižujeme rizika a zároveň cílíme na nadprůměrný výnos. Portfolio fondu skládáme z nemovitostí z různých sektorů, u kterých předpokládáme významné zvýšení jejich hodnoty.
 

Chci investovat

Proč investovat s CB Property Investors

Investiční strategie

Investice do určitých typů nemovitostí představují výzvu, pro kterou je k úspěchu zásadní know-how a správná vize.
 

Díky našim zkušenostem rozpoznáváme příležitosti, rozumíme trendům na trhu přinášíme investiční příležitosti, u kterých můžeme zvyšovat jejich hodnotu. Investujeme také do developmentu. Díky detailní analýze a přípravě business plánu pak můžeme cílit na výnosy přesahující tržní standard.

 

•    Modernizace budovy
•    Zvýšení užitkové plochy
•    Transformace budovy na jiný účel
•    Růst příjmů z provozu nebo pronájmu

 

 

Smíšené portfolio

Usilujeme o to, abychom měli sektorově diverzifikované portfolio. To nám umožňuje snižovat riziko a zároveň vybírat příležitosti, které mohou přinášet požadovanou návratnost z investice.


Vyvážené portfolio nemovitostí tak chrání investory před negativními dopady inflace.

 

 

•    Bydlení
•    Logistika a lehký průmysl
•    Retail parky
•    Kanceláře
•    Smíšené využití

Zkušený tým

Náš tým tvoří profesionálové s letitými zkušenostmi s investicemi do nemovitostí, ale také v oblasti asset managementu a developmentu. Fond je součástí skupiny Crowdberry a může proto čerpat know-how z dalších odvětví. Díky tomu jsme schopní sledovat širší makroekonomické trendy, stejně jako regionální detaily, a optimalizovat na jejich základě strategii fondu.

 

•    Profesionálové z různých oborů
•    Zkušenosti z domácího trhu i ze zahraničí
•    Multioborové know-how
•    Širší investiční ekosystém

Logistika / lehký průmysl

Bydlení

Retail parky

Vybrané investice z jiných sektorů

Vytváření investiční hodnoty nemovitostí

Jak probíhá investiční proces?

Referenční projekty Crowdberry

Logistika Nitra

  • Last Mile Logistická nemovitost

Retail Park Piešťany

  • Retail park

Tým

Peter Bečár

Předseda dozorčí rady

peter.becar@crowdberry.eu
+420 723 400 123

Peter působil jako ředitel pro střední a východní Evropu ve společnosti P3 Logistic Parks, která je předním evropským developerem logistických a průmyslových nemovitostí.

Podílel se na růstu portfolia společnosti v regionu CEE na 1,8 milionu m2 a v průběhu 10 let také na zvýšení hodnoty majetku společnosti P3 z 250 milionů USD na 2,5 miliardy USD. 

Peter byl jmenován do funkce Senior Advisor v přední globální soukromé investiční firmě TPG Real Estate. Založil své vlastní firmy v oboru IT a je mentorem StartupYard, podnikatelského akcelerátoru pro start-upy ve střední a východní Evropě. Je spoluinvestorem a členem představenstva vícero společností.

Jan Rovný

Investiční manažer

jan.rovny@crowdberry.eu
+420 774 405 894

Jan pracoval ve společnosti Urban Developers and Investors, kde měl na starosti investice a financování developerských projektů ve střední Evropě.

Ve společnosti Patria se podílel na několika prodejích a akvizicích firem v regionu CEE a byl zodpovědný za rozvoj skupiny Profireal Group v jihovýchodní Asii. Rovněž má za sebou v roli poradce dvě úspěšné IPO na Pražské burze.

Jan Kvarda

Investiční manažer

jan.kvarda@crowdberry.eu
+420 606 499 012

Jan má 9 let zkušeností ve finančním sektoru. Většinu profesního života strávil v KPMG v auditu finančních institucí, kde mezi jeho klienty patřily například finanční skupiny PPF či EPH.

Také pracoval v EY v týmu transakčního poradenství, kde měl na starosti finanční due dilligence. Pracoval mimo jiné na akvizicích AXA skupiny, Equa bank, METRO AG či spojení Airbank a MONETA Money Bank.

Samuel Frankl

Investiční manažer

samuel.frankl@crowdberry.eu
+420 730 814 037

Samuel má více než  6 let praxe v různých oborech od investic do nemovitostí, oceňování korporací až po poradenství v oblasti managementu.

Působil jako konzultant pro transformační a strategické projekty v rámci společnosti innogy a spoluzakládal online investiční platformu se zaměřením na dluhové financování nemovitostí. Ve společnosti EY pracoval jako konzultant v týmu, který měl na starosti oceňování firem a přípravu finančních modelů.

Samuel získal titul magistra v oboru finanční ekonomie na Erasmus University Rotterdam a titul bakaláře v oboru ekonomie na Royal Holloway, University of London.

Investiční komise

Peter Bečár
Crowdberry
Karolína Klapalová
Winstor
Martin Pleva
Ferdinand Hlobil
Ivan Valent

Novinky

CB Property Investors je součástí investiční platformy Crowdberry, která propojuje společnosti se soukromými investory. Crowdberry umožňuje investorům spoluvlastnit české a slovenské společnosti a nemovitosti.

Od založení platforma Crowdberry získala více než 60 milionů eur základního kapitálu ve více než 45 transakcích, které byly nasazeny v celé řadě obchodních segmentů. Konečné hodnoty aktiv našich investic se odhadují na několikanásobek počátečního investovaného kapitálu.

Více o Crowdberry

Dohled a kontrola fondu CB Property Investors

Fond podléhá dozoru České národní banky.

Winstor investiční společnost a.s. spravuje fondy kvalifikovaných investorů, jež zahrnují širokou škálu kategorií aktiv. Díky rozsáhlým znalostem a mnohaletým zkušenostem nejen na finančním trhu se společnosti Winstor daří nacházet mimořádné investiční příležitosti.

Kontrolu nad finančními operacemi provádí depozitářská banka fondu – ČSOB. CB Property Investors také podléhá pravidelnému auditu, který provádí společnost BDO.

Winstor

Správce fondu

ČNB

Dozorový orgán

ČSOB

Depozitářská banka

BDO

Auditor fondu