Skip to main content

Cielený výnos

10 %+ p. a.

0% daň z príjmu FO

po 3 rokoch

Trieda akcií

CZK i EUR

Regulované

ČNB, reg. v Národnej banke Slovenska

Vývoj hodnoty akcií CB Property Investors

Výkonnosť

14,03 % p.a.

Výkonnosť:

18,91 % p.a.

Naši partneri


  • Vďaka starostlivému výberu nehnuteľností z rôznych segmentov cielime nadpriemerný výnos a zároveň sa snažíme znižovať investičné riziko.
  • Portfólio fondu skladáme z rôznorodých nehnuteľností, naprieč rôznymi odvetviami. Aj vďaka tomu môžeme predpokladať významné zvýšenie ich hodnoty.
  • Sme fond kvalifikovaných investorov, ktorý dozoruje a reguluje ČNB.
Vstupná investícia do fondu je 42 000 €.

Prečo investovať s CB Property Investors

Investičná stratégia

Investície do určitých typov nehnuteľností znamenajú výzvu, pre úspech ktorej sú zásadné know-how a správne vízie.Vďaka našim skúsenostiam rozoznávame príležitosti, rozumieme trendom na trhu a preto prinášame investične príležitosti, u ktorých môžeme zvyšovať ich hodnotu. Investujeme aj do developmentu. Vďaka detailnej analýze a príprave nového biznis plánu môžeme potom cieliť na výnosy presahujúce bežný štandard.

 

•    Modernizácie budov
•    Zvýšenie úžitkovej plochy
•    Transformácie budov na iný účel
•    Rast príjmov z prevádzkovania/prenájmu

 

 

Zmiešané portfólio

Usilujeme sa o to, aby sme mali sektorovo diverzifikované portfólio. To nám umožňuje znížiť riziko a zároveň vyberať príležitosti, ktoré môžu priniesť požadovanú návratnosť.


Vyvážené portfólio nehnuteľností chráni investorov pred negatívnymi následkami inflácie.

 

 

•    Logistika a ľahký priemysel
•    Retail parky
•    Bývanie
•    Zmiešané využitie

Skúsený tím

Náš tím tvoria profesionáli, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s investíciami do nehnuteľností a tiež v oblasti asset managementu a developmentu. Fond je súčasťou skupiny Crowdberry, preto môže čerpať know-how z ďalších odvetví. Vďaka tomu sme schopní sledovať širšie makroekonomické trendy aj regionálne detaily a na ich základe optimalizovať stratégiu fondu.

 

•    Profesionáli z rôznych odvetví
•    Skúsenosti z domáceho trhu aj zo zahraničia
•    Multiodvetvové know-how
•    Širší investičný ekosystém

Práca so zmiešaným portfóliom z rôznych segmentov v rámci Česka a Slovenskej republiky umožňuje znižovať riziko a maximalizovať výnos. Zameriavame sa na nehnuteľnosti v neskorej fáze developmentu alebo v prechodnej fáze investičného cyklu, čo vytvára unikátne príležitosti pre zvyšovanie hodnoty.

 

Investori fondu sa tak podieľajú priamo na výnose zo zhodnotenia nehnuteľností pred ich predajom.

 

Aktívnym riadením rizík cielime na výnos nad 10 % p. a. po dobu držania investície v horizonte 5 rokov.

Vytváranie investičnej hodnoty nehnuteľností

Ako funguje investičný proces?

Referenčné projekty Crowdberry

Logistický park Liberec

  • Logistická nemovitost

Zdravotnícke zariadenie Dobré časy

  • Domov pre seniorov

Tím

Peter Bečár

Predseda dozornej rady

peter.becar@crowdberry.eu
+420 723 400 123

Peter pôsobil ako riaditeľ pre strednú a vých. Európu v spoločnosti P3 Logistic Parks, ktorá je popredným európskym developerom logistických a priemyselných nehnuteľností. 

Podieľal sa na raste portfólia spoločnosti v regióne CEE na 1,8 milióna m2 a v priebehu 10 rokov tiež na zvýšení hodnoty majetku spoločnosti P3 z 250 miliónov USD na 2,5 miliardy USD.

Peter pôsobí ako Senior Advisor v poprednej globálnej investičnej spoločnosti TPG Real Estate. Založil viaceré firmy v oblasti IT a je mentorom StartupYard, podnikateľského akcelerátora pre start-upy v strednej a východnej Európe. Je spoluinvestorom a členom predstavenstva viacerých spoločností.

Jan Rovný

Investment & Transactions

jan.rovny@crowdberry.eu
+420 774 405 894

Jan pracoval v spoločnosti Urban Developers and Investors, kde bol zodpovedný za investície a financovanie developerských projektov v strednej Európe.

V spoločnosti Patria sa podieľal na niekoľkých predajoch a akvizíciách v regióne strednej a východnej Európy a bol zodpovedný za rozvoj skupiny Profireal v juhovýchodnej Ázii. Poskytoval tiež poradenstvo pri dvoch úspešných IPO na pražskej burze cenných papierov.

Michal Navrátil

Asset Management & Development

Michal má skúsenosti naprieč nehnuteľnostnými odbormi. V poradenskej spoločnosti Knight Frank mal na starosti správu komerčných budov, počas takmer 8 rokov v spoločnosti P3 zo svojej pozície zaisťoval správu celého európskeho portfólia priemyselných nehnuteľností o veľkosti cez 5 mil. m2.

V spoločnosti Fidurock sa venoval rezidenčným objektom od samotnej akvizičnej fázy cez redevelopment až po uvádzanie na trh a do prevádzky.

Viliam Perat

Business Development

Viliam má 15 rokov skúseností v oblasti budovania vzťahov, manažmentu a HR v Ázii a Európe. Žil a pôsobil v Japonsku, kde pracoval ako recruitment konzultant v oblasti alternatívnych investícií. Tiež pracoval v Indii, Čine a Indonézii, kde bol zodpovedný za rozvoj skupiny MBA Consult Group.

Medzi jeho klientov patrili spoločnosti ako Home Credit, ERSTE Group KKR alebo Carlyle Group.

Investičná komisia

Ivan Valent

Ivan má viac ako 20-ročné skúsenosti z realitného developmentu, bankovníctva a investícií. Pôsobil ako finančný riaditeľ skupiny HB Reavis, kde neskôr prevzal vedenie spoločnosti ako predseda predstavenstva a partner.

V roku 2010 spoluzakladal jednu z popredných spoločností pôsobiacich na slovenskom developerskom trhu,  firmu Corwin, kde pôsobil aj ako partner. Po úspešnom exite spoločnosti v roku 2020 sa venuje súkromným investíciám.

Karolína Klapalová

Karolína je absolventkou Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe. V roku 2011 začala pracovať ako projektová manažérka pre realitného developera Chenen, kde získala široký záber skúseností z oblasti developmentu projektov, property manažmentu a správy real estate fondov kvalifikovaných investorov.

K tímu Winstor sa pripojila v decembri 2019 ako portfólio manažérka zodpovedná za správu realitných fondov. Od mája 2020 je tiež členkou predstavenstva Winstor investičnej spoločnosti a.s., zodpovedného za spravovanie real estate fondov.

Martin Pleva

Martin má 18 rokov praxe vo finančnom sektore so zameraním na financovanie nehnuteľností. Pôsobil ako vedúci divízie financovania nehnuteľností UniCredit Leasing na Slovensku.

V skupine Erste Group bol riaditeľom predaja a mal na starosti poskytovanie financovania spoločnosťou Erste Group Immorent Slovakia. Ako člen tímu pre riadenie rizík v skupine Erste Group vo Viedni sa venoval financovaniu nehnuteľností v strednej a východnej Európe. V roku 2013 si založil vlastnú poradenskú firmu, ktorá sa venuje financovaniu nehnuteľností a malých a stredných podnikov.

 

Ferdinand Hlobil

Ferdinand pracuje v sektore nehnuteľností od roku 1993 a aktívny je najmä v regióne strednej a východnej Európy. Má bohaté skúsenosti so stredoeurópskym priemyselným trhom a logistickým sektorom.

Okrem iného pôsobil takmer 20 rokov ako partner a vedúci sektora priemyselných nehnuteľností v spoločnosti Cushman Wakefield. V súčasnej dobe vyvíja vlastnú novú platformu zameranú na transakcie s pozemkami.

CB Property Investors je súčasťou investičnej platformy Crowdberry, ktorá prepája spoločnosti so súkromnými investormi. Crowdberry umožňuje investorom spoluvlastniť české a slovenské spoločnosti a nehnuteľnosti.

Od založenia získala platforma Crowdberry viac ako 60 miliónov eur základného imania vo viac ako 45 transakciách, ktoré boli umiestnené v širokej škále obchodných segmentov. Konečné hodnoty aktív našich investícií sa odhadujú na niekoľkonásobok počiatočného investovaného kapitálu.

Viac o Crowdberry

Dohľad a kontrola fondu CB Property Investors

Winstor

Správca fondu

ČNB

Dozorný orgán

ČSOB

Depozitná banka

BDO

Audítor fondu

Fond podlieha dohľadu Českej národnej banky.

Správcom fondu je investičná spoločnosť Winstor spravujúca fondy kvalifikovaných investorov so širokou škálou kategórií aktív. Vďaka rozsiahlym znalostiam a mnohoročným skúsenostiam nielen na finančnom trhu sa spoločnosti Winstor darí nachádzať mimoriadne investičné príležitosti a je lídrom v oblasti správy kapitálu. Fondy, ktoré spoločnosť Winstor spravuje, hospodária s majetkami v hodnote stoviek miliónov.

Kontrolu nad finančnými operáciami vykonáva depozitná banka fondu – ČSOB. CB Property Investors tiež podlieha pravidelnému auditu, ktorý vykonáva spoločnosť BDO.