Skip to main content

Cielený

výnos 10 %+

České a slovenské

nehnuteľnosti

Držanie akcií po dobu 3 rokov

0 % daň z príjmu FO

Smart stratégie

minimalizácie rizika

Regulované

Česká národná banka, registrované v Národnej banke Slovenska

 


 

Udalosti

Webinár s CB Property Investors

Pozývame Vás na webinár, kde Vám predstavíme fond CB Property Investors a poskytneme aktuálny pohľad do súčasného diania v otvorených transakciách. Zameriame sa aj na stratégiu vytváranie hodnoty a ukážeme, ako ju aplikujeme v konrétních transakciách s výnosom 10+ %. Webinárom Vás prevedú skúsení real estate experti Peter Bečár a Omar Sattar. Pripojiť sa môžete online alebo v našich investičných kaviarňach v Prahe a Bratislave.

Registrovať na 9. 11. [Praha]  Registrovať na 30. 11. [Bratislava]

CB Property Investors je fond kvalifikovaných investorov, ktorý reguluje a dozoruje Česká národná banka (ČNB). Naším poslaním je zabezpečovať investorom nadštandardný výnos prostredníctvom investícií do podhodnotených nehnuteľností s príležitosťou zvýšenia ich hodnoty. 

CB Property Investors je súčasťou Crowdberry, vedúcej česko-slovenskej investičnej platformy poskytujúcej investície do firiem a nehnuteľností. Crowdberry od svojho založenia v roku 2015 prostredníctvom svojej online platformy a dcérskej spoločnosti CB Investment Management úspešne uzavrelo a spravuje investície v celkovej hodnote viac ako 50 miliónov eur. Firma uzavrela 34 investičných transakcií a viac ako 850 zmlúv s investormi v segmente start-upov, malých a stredných podnikov a nehnuteľností. 

Prečo investovať s fondom CB Property Investors

Vytváranie hodnoty

Niektorí ľudia sa vyhýbajú investíciám do nehnuteľností, ktoré pre nich predstavujú výzvu a u ktorých je pre úspech absolútne zásadné know-how a vízia; inak povedané, vyžadujú tvrdú prácu a musíte si byť istí, že viete, čo robíte. A práve tu vidí CB Property Investors príležitosť. K tomu, aby ste mohli túto stratégiu uplatniť, musíte byť schopní nájsť a rozpoznať príležitosti, rozumieť trendom na trhu a realizovať obchodný plán. 

Výber nehnuteľnosti

 

 

Analýza a vhodný biznis plán

Due diligence

Financovanie

Nárast príjmu z prenájmu

 

Realizácia podnikateľského zámeru

Marketing za účelom prenajatia prázdnych priestorov 

Zlepšenie správy nehnuteľností pre nájomcov 

Predĺženie nájomných zmlúv súčasných nájomcov 

Tvorivý prístup

 

 

Modernizácia budovy 

Zvýšenie úžitkovej plochy 

Adaptácia budovy na iný účel 

Zvýšenie príjmu z prenájmu 

Výstavba

 

 

Partnerstvo so skúsenými partnermi 

Úžitok z partnerovho know-how 

Výhoda v podobe vyšších ziskov 

Sektory

Usilujeme sa o to, aby sme mali sektorovo vyvážené portfólio. To nám umožňuje znižovať riziko a zároveň využívať príležitosti, ktoré môžu prinášať požadovanú návratnosť z investície. Nehnuteľnosť chráni investorov pred negatívnymi účinkami inflácie. 

•    Bývanie
•    Logistika / ľahký priemysel
•    Retail parky
•    Kancelárie
•    Zmiešané využitie

Tím Crowdberry

V čele nášho tímu stoja osvedčení odborníci na nehnuteľnosti, ktorí za sebou majú preukázateľné úspechy a niekoľko rokov skúseností z prevádzkovej stránky v oblasti investícií do nehnuteľností, ako aj v oblasti asset managementu a developmentu. 

 

Vďaka širším investičným aktivitám Crowdberry v segmente malých a stredných podnikov a start-upov, môžeme pri analýze príležitostí čerpať z obchodných znalostí naprieč rôznymi odvetviami. Užívateľ (nájomca) nehnuteľnosti je totiž v konečnom výsledku ten, kto vytvára príslušnú hodnotu. 

Prístup Crowdberry

Investorom, ktorí chcú investovať priamo do nehnuteľných aktív, šetríme prácu a náklady. Zároveň im poskytujeme prístup k vlastníctvu nehnuteľností, ktoré by pre nich inak možno boli nedostupné. 

 

V Crowdberry si ceníme otvorenosť a v tomto ohľade platí, že "čo hovoríme, to aj robíme". Poskytujeme investorom pravidelné, aktuálne prehľady o fonde, informačné bulletiny, webináre a informácie o trendoch na trhu – to je základom nášho prístupu k investorom. 

Tím

Omar Sattar

Managing Director

Omar má viac ako 26 rokov praxe v oblasti nehnuteľností. Je autorizovaným odhadcom registrovaným v Kráľovskom inštitúte autorizovaných odhadcov (MRICS) a získal titul bakalár vied (BHons) v odbore Land Economics 
na University of the West of Scotland. 

 

Pôsobil v celom regióne strednej a východnej Európy ako skúsený expert v oblastiach nehnuteľností a private equity. Zastával úlohu riaditeľa pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Avestus Capital Partners, ktorá je európskym lídrom na poli realitných investícií a asset managementu. Podieľal sa na investičných transakciách v hodnote cez 2 miliardy eur. 

V súčasnej dobe pôsobí ako non-executive Director v spoločnosti CPI PG, ktorá je najväčšou spoločnosťou v oblasti nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy s aktívami v hodnote cez 11 miliárd eur.

V minulosti zastával aj ďalšie riadiace pozície, vrátane výkonného riaditeľa spoločností Colliers International a DTZ Slovakia či riaditeľa pre správu majetku v spoločnosti Orco Property Group.

Peter Bečár

Partner

Peter má viac ako 20-ročné skúsenosti z manažérskych pozícií v oblasti realitného developmentu a IT sektora. Pôsobil ako riaditeľ pre strednú a východnú Európu v spoločnosti P3 Logistics Parks, ktorá je popredným európskym developerom logistických a priemyselných nehnuteľností. 

 

 

Podieľal sa na raste portfólia spoločnosti v regióne CEE na 1,8 milióna m2 a v priebehu 10 rokov tiež na zvýšení hodnoty majetku spoločnosti P3 z 250 miliónov USD na 2,5 miliardy USD.

Peter pôsobí ako Senior Advisor v poprednej globálnej investičnej spoločnosti TPG Real Estate. Založil viaceré firmy v oblasti IT a je mentorom StartupYard, podnikateľského akcelerátora pre start-upy v strednej a východnej Európe. Je spoluinvestorom a členom predstavenstva viacerých spoločností.

Martin Pleva

Investičný manažér

Martin má 18 rokov praxe vo finančnom sektore so zameraním na financovanie nehnuteľností. Pôsobil ako vedúci divízie financovania nehnuteľností UniCredit Leasing na Slovensku, ktorá má vo svojom odbore vedúce postavenie na trhu.

 

V skupine Erste Group bol riaditeľom predaja a mal na starosti poskytovanie financovania spoločnosťou Erste Group Immorent Slovakia. Ako člen tímu pre riadenie rizík v skupine Erste Group vo Viedni sa venoval financovaniu nehnuteľností v strednej a východnej Európe.

V roku 2013 si založil vlastnú poradenskú firmu, ktorá sa venuje financovaniu nehnuteľností a malých a stredných podnikov.

Samuel Frankl

Investičný manažér

Samuel má viac ako 6 rokov praxe v rôznych oboroch od investícií do nehnuteľností, oceňovania korporácií až po poradenstvo v oblasti manažmentu. 

 

Pôsobil ako konzultant pre transformačné a strategické projekty v rámci energetickej spoločnosti innogy a spoluzakladal online investičnú platformu so zameraním na dlhové financovanie nehnuteľností. V spoločnosti EY pracoval ako konzultant v tíme, ktorý mal na starosti oceňovanie firiem a prípravu finančných modelov.

Samuel získal titul magister v odbore finančnej ekonómie na Erasmus University Rotterdam a titul bakalára v odbore ekonómie na Royal Holloway, University of London. 

Daniel Gašpar

Partner

Daniel má na starosti riadenie, stratégiu a business development Crowdberry. Zameriava sa tiež na investície do rastového kapitálu malých a stredných podnikov. 

 

V oblasti akvizičného poradenstva a investičného bankovníctva má viac ako 15 rokov skúseností.

V minulosti pracoval v NIBC Bank v Nemecku, v oddelení korporátnych financií vo firme Kaufman Bros LLP v New Yorku, v spoločnosti Daimler v Stuttgarte a v spoločnosti BASF AG v Ludwigshafene. 

Výhoda partnerstiev

Spolupracujeme s realitnými hráčmi z oblasti developmentu, ktorí zdieľajú naše hodnoty otvorenosti, férovosti a zdieľaného úspechu. Predtým, než s niekým nadviažeme spoluprácu, vždy vykonávame hĺbkové previerky tzv. due diligence. Preverujeme spoľahlivosť a históriu protistrany. Obchodné vzťahy nadväzujeme až potom, čo partner prijme konkrétne pravidlá firemného riadenia na zabezpečenie ochrany záujmov našich investorov. 

Prístup k realitným projektom, sieti kontaktov a znalostiam podobne zmýšľajúcich partnerov, prináša rôzne výhody pre všetky strany. Príkladom môže byť širšia ponuka potenciálnych investičných príležitostí pre našich investorov a partnerov. 

Vďaka nadväzovaným partnerstvám môžeme zdieľať skúsenosti, ťažiť z know-how odborníkov a technických schopností tých, ktorí preukázateľne dosiahli úspech vo svojom sektore. 

Správca fondu Winstor

Winstor investičná spoločnosť a.s. spravuje fondy kvalifikovaných investorov, ktoré zahŕňajú širokú škálu kategórií aktív. Vďaka rozsiahlym znalostiam a mnohoročným skúsenostiam nielen na finančnom trhu sa spoločnosti Winstor darí nachádzať mimoriadne investičné príležitosti.

Karolína Klapalová

Karolína je absolventkou Stavebnej fakulty ČVUT v Prahe. V roku 2011 začala pracovať ako projektová manažérka pre realitného developera Chenen, kde získala široký záber skúseností z oblasti developmentu projektov, property manažmentu a správy real estate fondov kvalifikovaných investorov. K tímu Winstor sa pripojila v decembri 2019 ako portfólio manažérka zodpovedná za správu realitných fondov. Od mája 2020 je tiež členkou predstavenstva Winstor investičnej spoločnosti a.s., zodpovedného za spravovanie real estate fondov. 

Investície do podfondu CB Property Investors sú dostupné fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v § 272 zákona č. 240/2013 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Minimálna investícia je 1 milión českých korún, ekvivalent 40 000 eur, pokiaľ budú splnené podmienky stanovené českými zákonmi. 

Winstor investičná spoločnosť a.s. upozorňuje investorov, že hodnota investície vo fonde môže klesnúť alebo vzrásť a že výnos z pôvodne investovanej čiastky nie je zaručený. Historické výsledky fondu nezaručujú rovnaké alebo lepšie výsledky v budúcnosti. Investícia do fondu má byť za účelom dosiahnutia dlhodobej návratnosti, a preto nie je vhodná pre krátkodobú špekuláciu. Potenciálni investori by predovšetkým mali zvážiť konkrétne riziká, ktoré môžu vzniknúť z investičných cieľov fondu, ktoré sú stanovené v štatúte fondu. Investičné ciele sa odrážajú v odporúčanom investičnom horizonte a tiež v poplatkoch a nákladoch fondu. 

ČNB

Dozorný orgán

ČSOB

Depozitná banka

BDO

Audítor fondu

Ako investovať

Referenčné projekty Crowdberry

Ružinov Bratislava

  • Výstavba obytného objektu

Dúbravská oáza

  • Domov pre seniorov

CB Property Investors je súčasťou investičnej platformy Crowdberry, ktorá prepája spoločnosti so súkromnými investormi. Crowdberry umožňuje investorom spoluvlastniť české a slovenské spoločnosti a nehnuteľnosti. 

Viac o Crowdberry