Skip to main content

Vďaka našej investičnej stratégii založenej na pridanej hodnote sme za prvých 12 mesiacov prekonali plánovaný výnos 10 % a dosiahli na 13,9 %.

Cielený výnos

10 %+ p. a.

0% daň z príjmu FO

po 3 rokoch

Trieda akcií

CZK i EUR

Regulované

ČNB, reg. v Národnej banke Slovenska


Realitný fond CB Property Investors je fondom kvalifikovaných investorov, ktorý dozoruje a reguluje Česká národná banka. Vstupné investície do fondu činia 1 000 000 CZK alebo 42 000 EUR.

Vďaka starostlivému výberu nehnuteľností z rôznych segmentov znižujeme riziká a zároveň cielime na nadpriemerný výnos. Portfólio fondu skladáme z nehnuteľností z rôznych sektorov, pri ktorých predpokladáme významné zvýšenie ich hodnoty.
 

Chcem investovať

Prečo investovať s CB Property Investors

Investičná stratégia

Investície do určitých typov nehnuteľností znamenajú výzvu, pre úspech ktorej sú zásadné know-how a správne vízie.Vďaka našim skúsenostiam rozoznávame príležitosti, rozumieme trendom na trhu a preto prinášame investične príležitosti, u ktorých môžeme zvyšovať ich hodnotu. Investujeme aj do developmentu. Vďaka detailnej analýze a príprave nového biznis plánu môžeme potom cieliť na výnosy presahujúce bežný štandard.

 

•    Modernizácie budov
•    Zvýšenie úžitkovej plochy
•    Transformácie budov na iný účel
•    Rast príjmov z prevádzkovania/prenájmu

 

 

Zmiešané portfólio

Usilujeme sa o to, aby sme mali sektorovo diverzifikované portfólio. To nám umožňuje znížiť riziko a zároveň vyberať príležitosti, ktoré môžu priniesť požadovanú návratnosť.


Vyvážené portfólio nehnuteľností chráni investorov pred negatívnymi následkami inflácie.

 

 

•    Bývanie
•    Logistika a ľahký priemysel
•    Retail parky
•    Kancelárie
•    Zmiešané využitie

Skúsený tím

Náš tím tvoria profesionáli, ktorí majú mnohoročné skúsenosti s investíciami do nehnuteľností a tiež v oblasti asset managementu a developmentu. Fond je súčasťou skupiny Crowdberry, preto môže čerpať know-how z ďalších odvetví. Vďaka tomu sme schopní sledovať širšie makroekonomické trendy aj regionálne detaily a na ich základe optimalizovať stratégiu fondu.

 

•    Profesionáli z rôznych odvetví
•    Skúsenosti z domáceho trhu aj zo zahraničia
•    Multiodvetvové know-how
•    Širší investičný ekosystém

Logistika a ľahký priemysel

Bývanie

Retail parky

Vybrané investície z iných sektorov

Vytváranie investičnej hodnoty nehnuteľností

Ako funguje investičný proces?

Referenčné projekty Crowdberry

Logistika Nitra

  • Last Mile logistická nehnuteľnosť

Retail Park Piešťany

  • Retail park

Tím

Peter Bečár

Predseda dozornej rady

peter.becar@crowdberry.eu
+420 723 400 123

Peter pôsobil ako riaditeľ pre strednú a vých. Európu v spoločnosti P3 Logistic Parks, ktorá je popredným európskym developerom logistických a priemyselných nehnuteľností. 

Podieľal sa na raste portfólia spoločnosti v regióne CEE na 1,8 milióna m2 a v priebehu 10 rokov tiež na zvýšení hodnoty majetku spoločnosti P3 z 250 miliónov USD na 2,5 miliardy USD.

Peter pôsobí ako Senior Advisor v poprednej globálnej investičnej spoločnosti TPG Real Estate. Založil viaceré firmy v oblasti IT a je mentorom StartupYard, podnikateľského akcelerátora pre start-upy v strednej a východnej Európe. Je spoluinvestorom a členom predstavenstva viacerých spoločností.

Jan Rovný

Investičný manažér

jan.rovny@crowdberry.eu
+420 774 405 894

Jan pracoval v spoločnosti Urban Developers and Investors, kde bol zodpovedný za investície a financovanie developerských projektov v strednej Európe.

V spoločnosti Patria sa podieľal na niekoľkých predajoch a akvizíciách v regióne strednej a východnej Európy a bol zodpovedný za rozvoj skupiny Profireal v juhovýchodnej Ázii. Poskytoval tiež poradenstvo pri dvoch úspešných IPO na pražskej burze cenných papierov.

Jan Kvarda

Investičný manažér

jan.kvarda@crowdberry.eu
+420 606 499 012

Jan má 9 rokov skúseností vo finančnom sektore. Väčšinu profesionálneho života strávil v KPMG v audite finančných inštitúcií, kde medzi jeho klientov patrili skupiny ako PPF a EPH.

Pracoval aj v EY v tíme transakčného poradenstva, kde bol zodpovedný za finančnú due diligence. Okrem iného pracoval na akvizíciách AXA Group, Equa bank, METRO AG a na fúzii Airbank a MONETA Money Bank.

Samuel Frankl

Investičný manažér

samuel.frankl@crowdberry.eu
+420 730 814 037

Samuel má viac ako 6 rokov praxe v rôznych oboroch od investícií do nehnuteľností, oceňovania korporácií až po poradenstvo v oblasti manažmentu. 

Pôsobil ako konzultant pre transformačné a strategické projekty v rámci energetickej spoločnosti innogy a spoluzakladal online investičnú platformu so zameraním na dlhové financovanie nehnuteľností. V spoločnosti EY pracoval ako konzultant v tíme, ktorý mal na starosti oceňovanie firiem a prípravu finančných modelov.

Samuel získal titul magister v odbore finančnej ekonómie na Erasmus University Rotterdam a titul bakalára v odbore ekonómie na Royal Holloway, University of London.

Investičná komisia

Peter Bečár
Crowdberry
Karolína Klapalová
Winstor
Martin Pleva
Ferdinand Hlobil
Ivan Valent

Novinky

CB Property Investors je súčasťou investičnej platformy Crowdberry, ktorá prepája spoločnosti so súkromnými investormi. Crowdberry umožňuje investorom spoluvlastniť české a slovenské spoločnosti a nehnuteľnosti.

Od založenia získala platforma Crowdberry viac ako 60 miliónov eur základného imania vo viac ako 45 transakciách, ktoré boli umiestnené v širokej škále obchodných segmentov. Konečné hodnoty aktív našich investícií sa odhadujú na niekoľkonásobok počiatočného investovaného kapitálu.

Viac o Crowdberry

Dohľad a kontrola fondu CB Property Investors

Fond podlieha dohľadu Českej národnej banky.

Správcom fondu je investičná spoločnosť Winstor spravujúca fondy kvalifikovaných investorov so širokou škálou kategórií aktív. Vďaka rozsiahlym znalostiam a mnohoročným skúsenostiam nielen na finančnom trhu sa spoločnosti Winstor darí nachádzať mimoriadne investičné príležitosti a je lídrom v oblasti správy kapitálu. Fondy, ktoré spoločnosť Winstor spravuje, hospodária s majetkami v hodnote stoviek miliónov.

Kontrolu nad finančnými operáciami vykonáva depozitná banka fondu – ČSOB. CB Property Investors tiež podlieha pravidelnému auditu, ktorý vykonáva spoločnosť BDO.

Winstor

Správca fondu

ČNB

Dozorný orgán

ČSOB

Depozitná banka

BDO

Audítor fondu